Usklađivanje sa zahtjevima Uredbe i uspostavljanje programa zaštite osobnih podataka je postupak koji se sastoji od brojnih aktivnosti i uvelike ovisi o kompleksnosti i specifičnostima poslovanja. Tipične projektne aktivnosti koje se provode u ovom postupku mogu biti:

 • Identifikacija poslovnih procesa u kojima se obrađuju osobni podaci
 • Izrada evidencije aktivnosti obrade
 • Procjena rizika zaštite osobnih podataka
 • Određivanje primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka
 • Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA)
 • Procjena legitimnog interesa za obradu podataka (LIA)
 • Uređivanje odnosa s izvršiteljima obrade i ostalim partnerima
 • Upravljanje zahtjevima i pritužbama ispitanika
 • Izrada politika, procedura i radnih uputa
 • Savjetovanje i zastupanje prilikom nadzora nadležnih nadzornih tijela (AZOP)
 • Savjetovanje pri rješavanju specifičnih sektorskih zahtjeva
 • Edukacija službenika za zaštitu podataka i ostalih zaposlenika
 • Određivanje mjera zaštite prilikom prijenosa osobnih podataka izvan EU

Rezultat ovakvog projekta je postizanje usklađenosti sa zahtjevima Uredbe i uspostavljanje učinkovitog sustava za upravljanje zaštitom osobnih podataka.

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.