Prema načelu pouzdanosti, društvo mora biti u mogućnosti dokazati usklađenost poslovanja s Uredbom, što se između ostalog, postiže i redovnom revizijom zaštite osobnih podataka. Ovisno o usvojenom planu, revizija se provodi za sve poslovne procese, odjele i lokacije poslovanja ili samo neke od njih, a može obuhvatiti sve ili samo određene segmente zaštite osobnih podataka.

Metodologija kojom Horvath Wolf provodi reviziju temelji se na bogatom projektnom iskustvu i smjernicama europskih nadzornih tijela te obuhvaća sve zahtjeve Uredbe, ali i posebnih propisa koji se mogu odnositi na poslovanje društva (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o radu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i dr.).

Rezultat provedene revizije je izvješće kojeg čini sažetak za upravu uz grafički prikaz usklađenosti po revidiranim domenama, te detaljan opis eventualnih nesukladnosti i prijedloga korektivnih radnji. Ovakvo revizijsko izvješće od neprocjenjive je koristi pri daljnjem utvrđivanju mogućnosti za poboljšanja i nužnih koraka za osiguravanje usklađenosti s Uredbom.

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.