GAP analizom se utvrđuje stupanj usklađenosti društva s Uredbom i definiraju se radnje / koraci koje je potrebno provesti kako bi se postigla i održavala usklađenost. Provedbom analize identificiraju se i potencijalni rizici zaštite osobnih podataka.

Rezultat  analize je izvješće s opisom obveza iz Uredbe, trenutnim stanjem i prijedlogom konkretnih koraka koje je potrebno poduzeti za postizanje usklađenosti i smanjenje rizika.

GAP analiza korisna je za sva društva koja nisu sigurna u kojoj mjeri se Uredba odnosi na njihovo poslovanje i kako ju u praksi primijeniti, a posebno za male i srednje poduzetnike.

Za društva koja zbog svojih kompleksnih poslovnih procesa i regulatornih obveza trebaju provesti dubinske analize i uspostaviti program zaštite osobnih podataka Horvath Wolf pruža posebno prilagođene usluge.

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.