U 2019. u Hrvatskoj su AZOP-u prijavile samo 73 slučaja povrede osobnih podataka. Ova brojka sigurno nije realna i točna. Povrede podataka i drugi sigurnosni incidenti događaju se svima – bankama, bolnicama, javnim tijelima, trgovačkim lancima, malim poduzetnicima.

Većina ovih povreda se mogla spriječiti, a najvažniji korak u tome je podizanje svijesti i edukacija zaposlenika.

Na ovoj edukaciji polaznici će naučiti prepoznati povredu podataka i ispravno reagirati, procijeniti ozbiljnost povrede, poduzeti mjere za zaustavljanje povrede, komunicirati s nadzornim tijelom i ispitanicima te voditi registar povreda.

Sadržaj

  • Što je povreda podataka – vrste i posljedice
  • Uloga i odgovornost DPO-a u postupanju u slučaju povrede
  • Kako procijeniti rizik povrede i utvrditi obvezu informiranja nadzornog tijela i ispitanika
  • Primjeri povreda prema razini rizika za ispitanike
  • Komunikacija s nadzornim tijelom – sadržaj dopisa, daljnja suradnja u postupku

Trajanje

3 sata

Izvođenje

Uživo, online ili po narudžbi

Cijena

Redovna

80 €

#dporeport

72 €

Organizacijska

Dvoje ili više polaznika iz iste organizacije.
64 €

Rezervacije i upiti

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.