U tijeku ovog trodnevnog seminara obraditi će se prava i obveze voditelja obrade koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Gradivo se uči kroz praktične primjere s kojima su se susreli predavači na brojnim projektima implementacije i savjetovanja, ali i kroz praksu europskih i nacionalnih sudova, te odlukâ nadzornih tijela.

Polaznici će dobiti i uvid u povijest prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka kao temeljnih ljudskih prava te steći osnovna znanja o informacijskoj sigurnosti, procjeni rizika i tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka.

Gradivom su obuhvaćeni i posebni procesi obrade osobnih podataka – video i GPS nadzor, radni odnosi, biometrija i marketing te specifičnosti koje se na njih odnose.

Seminar je namijenjen svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka – prvenstveno službenicima za zaštitu podataka, ali i svima koji u okviru svoje funkcije ili radnih zadataka trebaju razumjeti pravne i tehničke zahtjeve koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka.

Ovaj seminar može služiti i kao odlična priprema za polaganje stručnih certifikacijskog ispita iz područja zaštite osobnih podataka.

Uspješnim završetkom ovog seminara polaznici će steći Potvrdu o pohađanju seminara kojom se potvrđuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka.

Sadržaj

 • Temeljna ljudska prava – privatnost i zaštita osobnih podataka
 • Pravni izvori i praksa Europskog suda za ljudska prava (ECHR) i Suda Europske unije (ECJ)
 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) – značaj, područje primjene i ograničenja
 • Načela obrade osobnih podataka
 • Pravne osnove obrade osobnih podataka
 • Legitimni interes za obradu osobnih podataka (LIA)
 • Prava ispitanika
 • Službenik za zaštitu podataka – položaj, kompetencije, dužnosti
 • Evidencija aktivnosti obrade – obveza, oblik i sadržaj
 • Upravljanje povredama osobnih podataka
 • Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA) i prethodno savjetovanje
 • Odnosi u obradi osobnih podataka– zajednički voditelji obrade, izvršitelji obrade, primatelji podataka, treće strane
 • Ugovorni odnosi s izvršiteljima obrade
 • Prijenosi podataka u treće zemlje – standardne ugovorne klauzule (SCC), obvezujuća korporativna pravila (BCR) i posebne situacije
 • Prijenosi podataka u SAD
 • Nadzorna tijela (AZOP, EDPB, EDPS) – nadležnost, zadaće i ovlasti
 • Postupak izricanja novčanih sankcija i naknada štete ispitanicima
 • Osnove informacijske sigurnosti
 • Procjena rizika zaštite osobnih podataka
 • Tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka
 • Posebni postupci obrade – video nadzor, GPS, biometrija, radni odnosi, marketing
 • Privatnost u elektroničkim komunikacijama – Direktiva 2002/58 (e-Privacy) i Zakon o elektroničkim komunikacijama
 • Kolačići i druge metode za praćenje korisnika

Sljedeći termin

27.-29.09.2023. (3 dana edukacije od 9 do 16 sati)

Predavači

Vlatka Vuković, Ivan Horvat

Trajanje

3 dana

Mogućnosti izvođenja

Uživo, online ili po narudžbi

Cijena

Redovna

600 €

#dporeport (-10%)

540 €

Organizacijska (-20%)

Dvoje ili više polaznika iz iste organizacije.
480 €

Rezervacije i upiti

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.