Obrada osobnih podataka može se temeljiti na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane. Najčešći primjeri legitimnih interesa u praksi su zaštita osoba i imovine, izravni marketing, sprečavanje prijevara, učinkovito upravljanje procesima i zaposlenicima i sl.Međutim, svaki voditelj obrade mora pažljivo procijeniti okolnosti obrade podataka i zadovoljiti određene uvjete, što uključuje opravdanost (nužnost) planirane obrade za ostvarenje legitimnog interesa (npr. postavljanje video nadzora s ciljem zaštite osoba i imovine) te postizanje ravnoteže u odnosu na prava i slobode te očekivanja ispitanika.

Seminar se provodi kao praktična radionica na kojoj se procjenjuje legitimni interes voditelja ili treće strane kroz tri dijela: test svrhe, test nužnosti i test ravnoteže. Procjena se provodi na primjerima iz prakse koji su primjenjivi u većini organizacija, a sudionici kroz „igru uloga“ zastupaju suprotstavljene interese voditelja obrade i ispitanika.

Uz praktično iskustvo, polaznici će dobiti i predložak metodologije za provedbu procjene legitimnog interesa.

Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje bi i inače sudjelovale u procjeni legitimnog interesa – službenik za zaštitu podataka, voditelj poslovnog procesa (marketing, ljudski resursi, prodaja, korporativna sigurnost i dr.) te svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Ishodi učenja

Polaznici će na seminaru naučiti:

  • identificirati legitimni interes kao primjerenu pravnu osnovu,
  • definirati metodologiju procjene prilagođenu organizaciji,
  • voditi i sudjelovati u procjeni legitimnog interesa,
  • procijeniti nužnost obrade,
  • procijeniti odnos interesa voditelja u odnosu na prava i očekivanja ispitanika,
  • dokumentirati procjenu,
  • upravljati zahtjevima i prigovorima ispitanika.

Trajanje

4 sata

Izvođenje

Uživo, online ili po narudžbi

Cijena

Redovna

150 €

#dporeport

135 €

Organizacijska

Dvoje ili više polaznika iz iste organizacije.
120 €

Rezervacije i upiti

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.