Jedan od novih zahtjeva koje uvodi Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je i obveza provođenja procjene učinka na zaštitu podataka (eng. Data Protection Impact Assessment – DPIA) u onim obradama osobnih podataka za koje je vjerojatno da će prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca. Iako je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) objavila popis postupaka obrade za koje je nužno provesti procjenu učinka na zaštitu podataka, u praksi i dalje postoje otvorena pitanja o metodologiji i postupku procjene.

Seminar se provodi kao praktična radionica u okviru koje se procjena radi na primjerima iz prakse (npr. video nadzor i GPS praćenje radnika, profiliranje, biometrija i dr.), a sudionici kroz „igru uloga“ zastupaju različite, često sukobljene interese – službenik za zaštitu podataka, voditelji poslovnog procesa obrade, predstavnik radnika, predstavnik uprave i dr.

Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje bi i inače sudjelovale u procjeni učinka na zaštitu podataka – službenik za zaštitu podataka, voditelj informacijske sigurnosti, zaposlenici iz IT odjela, voditelji poslovnog procesa (marketing, ljudski resursi, prodaja, korporativna sigurnost i dr.), ali i svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Ishodi učenja

Polaznici će na seminaru naučiti:

  • definirati metodologiju procjene prilagođenu organizaciji,
  • odrediti potrebu i/ili prepoznati obvezu provođenja procjene učinka na zaštitu podataka,
  • voditi i sudjelovati u provođenju procjene učinka na zaštitu podataka,
  • identificirati i procijeniti rizike za prava i slobode ispitanika,
  • pripremiti izvješće o provedenoj procjeni sa svim obveznim elementima,
  • pokrenuti i voditi postupak prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.

Trajanje

4 sata

Izvođenje

Uživo, online ili po narudžbi

Cijena

Redovna

150 €

#dporeport

135 €

Organizacijska

Dvoje ili više polaznika iz iste organizacije.
120 €

Rezervacije i upiti

Dostavljene podatke koristit ćemo isključivo kako bismo odgovorili na upit te ih za druge svrhe nećemo koristiti. Za više informacija pročitajte Obavijest o obradi osobnih podataka.