Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA radionica)

Opis seminara

Jedan od novih zahtjeva koje uvodi Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je i obveza provođenja procjene učinka na zaštitu podataka (eng. Data Protection Impact Assessment – DPIA) u onim obradama osobnih podataka za koje je vjerojatno da će prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca. Iako je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) objavila popis postupaka obrade za koje je nužno provesti procjenu učinka na zaštitu podataka, u praksi i dalje postoje otvorena pitanja o metodologiji i postupku procjene.
Seminar se provodi kao praktična radionica u okviru koje se procjena radi na primjerima iz prakse (npr. video nadzor i GPS praćenje radnika, profiliranje, biometrija i dr.), a sudionici kroz „igru uloga“ zastupaju interese svih uključenih strana – službenik za zaštitu podataka, voditelji poslovnog procesa obrade, predstavnik radnika, predstavnik uprave i dr.
Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje bi i inače sudjelovale u procjeni učinka na zaštitu podataka – službenik za zaštitu podataka, voditelj informacijske sigurnosti, zaposlenici iz IT odjela, voditelji poslovnog procesa (marketing, ljudski resursi, prodaja, korporativna sigurnost i dr.), ali i svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Predavači

Vlatka Vuković

CIPP/E, ISO 27001 LA

Ivan Horvat

CIPP/E, ISO 27001 LA

Ishodi učenja

Polaznici će na seminaru naučiti:
  • definirati metodologiju procjene prilagođenu organizaciji,
  • odrediti potrebu i/ili prepoznati obvezu provođenja procjene učinka na zaštitu podataka,
  • voditi i sudjelovati u provođenju procjene učinka na zaštitu podataka,
  • identificirati i procijeniti rizike za prava i slobode ispitanika,
  • pripremiti izvješće o provedenoj procjeni sa svim obveznim elementima,
  • pokrenuti i voditi postupak prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.

Sljedeći termin

Online, lipanj 2021.

Trajanje

1 dan

Cijena

1.800,00 kn + PDV

Prijavite se

6 + 14 =

Osobne podatke koje nam ovom prilikom dostavite koristit ćemo kako bismo kontaktirali s Vama u vezi termina i drugih informacija bitnih za sudjelovanje na odabranom seminaru, kako bismo Vam mogli osigurati mjesto na seminaru, te kako bismo Vam mogli dostaviti ponudu za plaćanje naslovljenu na organizaciju. Detaljne informacije o obradama osobnih podataka možete pronaći u našoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

Učite od stručnjaka s praktičnim iskustvom

Svoja znanja i iskustvo potvrdili smo stjecanjem industrijskih certifikata u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti, a naš individualni pristup polaznicima u malim grupama kroz praktične primjere i vježbe garancija je uspjeha.

N

Vrhunski predavači s praktičnim iskustvom iz industrije

N

Edukacija za manje grupe polaznika

N

Sadržaj seminara potvrđen iskustvom

N

Brojne vježbe, primjeri i interaktivna diskusija