Revizija zaštite osobnih podataka

Redovno provođenje revizije zaštite osobnih podataka neophodno je za dokazivanje usklađenosti

Dokažite usklađenost, budite pouzdan partner

Prema načelu pouzdanosti, društvo mora biti u mogućnosti dokazati usklađenost poslovanja s Uredbom, što se između ostalog, postiže i redovnom revizijom zaštite osobnih podataka. Ovisno o usvojenom planu, revizija se provodi za sve poslovne procese, odjele i lokacije poslovanja ili samo neke od njih, a može obuhvatiti sve ili samo određene segmente zaštite osobnih podataka.

Metodologija kojom Horvath Wolf provodi reviziju temelji se na bogatom projektnom iskustvu i smjernicama europskih nadzornih tijela te obuhvaća sve zahtjeve Uredbe, ali i posebnih propisa koji se mogu odnositi na poslovanje društva (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o radu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i dr.).

Rezultat provedene revizije je izvješće kojeg čini sažetak za upravu uz grafički prikaz usklađenosti po revidiranim domenama, te detaljan opis eventualnih nesukladnosti i prijedloga korektivnih radnji. Ovakvo revizijsko izvješće od neprocjenjive je koristi pri daljnjem utvrđivanju mogućnosti za poboljšanja i nužnih koraka za osiguravanje usklađenosti s Uredbom.

Imate pitanja? Javite se!

Tu smo da vam pomognemo i javit ćemo se u najkraćem roku.

 

8 + 15 =

Da bismo mogli odgovoriti na upit, molimo unesite barem jedan od ponuđenih podataka za kontakt. Osobne podatke koje nam ovom prilikom dostavite koristit ćemo da vas kontaktiramo s odgovorom na vaš upit. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka i pravima koja ostvarujete možete pronaći u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.