Procjena legitimnog interesa (LIA radionica)

Opis seminara

Obrada osobnih podataka može se temeljiti na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane. Najčešći primjeri legitimnih interesa u praksi su zaštita osoba i imovine, izravni marketing, sprečavanje prijevara, učinkovito upravljanje procesima i zaposlenicima i sl.
Međutim, svaki voditelj obrade mora pažljivo procijeniti okolnosti obrade podataka i zadovoljiti određene uvjete, što uključuje opravdanost (nužnost) planirane obrade za ostvarenje legitimnog interesa (npr. postavljanje video nadzora s ciljem zaštite osoba i imovine) te postizanje ravnoteže u odnosu na prava i slobode te očekivanja ispitanika.
Seminar se provodi kao praktična radionica na kojoj se procjenjuje legitimni interes voditelja ili treće strane kroz tri dijela: test svrhe, test nužnosti i test ravnoteže. Procjena se provodi na primjerima iz prakse koji su primjenjivi u većini organizacija, a sudionici kroz „igru uloga“ zastupaju interese svih uključenih strana – službenik za zaštitu podataka, voditelji poslovnog procesa obrade, predstavnik radnika, predstavnik uprave i dr.
Uz praktično iskustvo, polaznici će dobiti i predložak metodologije za provedbu procjene legitimnog interesa koju, uz određene prilagodbe, mogu usvojiti u svojim organizacijama.
Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje bi i inače sudjelovale u procjeni legitimnog interesa – službenik za zaštitu podataka, voditelj poslovnog procesa (marketing, ljudski resursi, prodaja, korporativna sigurnost i dr.) te svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Predavači

Vlatka Vuković

CIPP/E, ISO 27001 LA

Ivan Horvat

CIPP/E, ISO 27001 LA

Ishodi učenja

Polaznici će na seminaru naučiti:
  • identificirati legitimni interes kao primjerenu pravnu osnovu,
  • definirati metodologiju procjene prilagođenu organizaciji,
  • voditi i sudjelovati u procjeni legitimnog interesa,
  • procijeniti nužnost obrade,
  • procijeniti odnos interesa voditelja u odnosu na prava i očekivanja ispitanika,
  • dokumentirati procjenu,
  • upravljati zahtjevima i prigovorima ispitanika.

Sljedeći termin

Online, lipanj 2021.

Trajanje

1 dan

Cijena

1.800,00 kn + PDV

Prijavite se

15 + 14 =

Osobne podatke koje nam ovom prilikom dostavite koristit ćemo kako bismo kontaktirali s Vama u vezi termina i drugih informacija bitnih za sudjelovanje na odabranom seminaru, kako bismo Vam mogli osigurati mjesto na seminaru, te kako bismo Vam mogli dostaviti ponudu za plaćanje naslovljenu na organizaciju. Detaljne informacije o obradama osobnih podataka možete pronaći u našoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

Učite od stručnjaka s praktičnim iskustvom

Svoja znanja i iskustvo potvrdili smo stjecanjem industrijskih certifikata u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti, a naš individualni pristup polaznicima u malim grupama kroz praktične primjere i vježbe garancija je uspjeha.

N

Vrhunski predavači s praktičnim iskustvom iz industrije

N

Edukacija za manje grupe polaznika

N

Sadržaj seminara potvrđen iskustvom

N

Brojne vježbe, primjeri i interaktivna diskusija